També s’ha obert una línia de subvencions per a la ciutadania en general, i ambdues convocatòries finalitzen el 3 de juliol.

">

S'obre una nova convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per a persones grans

Última revisió 29-05-2020 16:42
29/05/2020

També s’ha obert una línia de subvencions per a la ciutadania en general, i ambdues convocatòries finalitzen el 3 de juliol.

Més enllà de les mesures extraordinàries de suport social que s’estan aprovant per pal·liar els efectes de la pandèmia, les administracions continuen oferint projectes regulars per fomentar, en aquest cas, l’accés a l’habitatge. Així, s’han obert dues noves convocatòries d’ajuts al pagament del lloguer de l‘habitatge habitual, una dedicada específicament per a persones grans i una altra per a la ciutadania en general.

El termini de presentació s’estén fins al 3 de juliol de 2020, i tot seguit us resumim les condicions d’accés:

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

Ajut lloguer persones grans: A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

Ajut lloguer general: A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i es trobin en risc d’exclusió social.

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Accediu directament a la tramitació de l’ajut al lloguer per a persones grans i a la tramitació de l’ajut general. De totes maneres, l’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental ofereix informació i acompanyament per la seva tramitació. Hi podeu contactar als telèfons 93 860 07 08 i 667 99 21 35, i també per correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat