El servei comarcal de recollida selectiva incorpora nova maquinària i reforça aquesta acció d’higiene per prevenir els contagis

">

S'intensifica la neteja dels contenidors a tota la comarca

Última revisió 16-04-2020 10:58
16/04/2020

El servei comarcal de recollida selectiva incorpora nova maquinària i reforça aquesta acció d’higiene per prevenir els contagis

Durant tot el mes d’abril el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental intensifica les tasques de neteja i desinfecció dels contenidors que gestiona, com és el cas de la Roca del Vallès. Els treballs complementaran als que ja està realitzant la brigada municipal la darrera setmana, aplicant a aquests elements i a la via pública un producte desinfectant. El servei comarcal ha incorporat a la flota un nou vehicle que donarà suport als actuals, que estan equipats amb maquinària especialitzada per la neteja dels contenidors.

D’aquesta manera es vol evitar que es pugui produir la propagació del Covid-19 pel contacte de les superfícies. Per incrementar aquesta prevenció, es recomana a la ciutadania l’ús de guants per obrir els contenidor i en acabar rentar-se les mans. Recordem que mentre duri l’estat d’alarma, a més, la xarxa de deixalleries romandrà tancada, per la qual cosa no es pot portar residus a aquestes instal·lacions ni deixar-los al carrer, cal guardar-los a casa fins a l’aixecament de les restriccions. Tot seguit us oferim un repàs de les recomanacions pel tractament de residus mentre s’allarguin les mesures preventives:

Recomanacions per facilitar la recollida de residus

Per facilitar la feina dels professionals que treballen als serveis de recollida de residus

es recomana:

• No baixar al carrer residus voluminosos

• No llençar les escombraries a les papereres, dipositeu les bosses d’escombraries dins dels contenidors

• Reduir al màxim la generació de residus.

Consells per al tractament de residus en llars amb persones amb Covid-19

Si es conviu amb una persona amb Covid-19, es recomana seguir aquestes pautes per al tractament de residus:

• A l’habitació on es manté aïllada la persona amb Covid-19 hi ha d’haver un cubell específic, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura.

• Cal dipositar en aquest cubell el material d’un sol ús (mascaretes, guants, mocadors), tant el que fa servir la persona malalta com el de les persones que en tenen cura. També s’hi han de dipositar tots els residus que generi la persona malalta.

• Cal fer servir bosses amb tancament hermètic, que s’han de tancar abans de treure-les de l’espai de la persona en aïllament.

• Un cop tancada, la bossa s’ha de col·locar en una segona bossa amb tancament hermètic i s’ha de dipositar al contenidor de resta.

• Està prohibit separar aquests residus de manera selectiva.