S’ha regulat el preu del combustible, s’han prohibit els talls de subministraments bàsics i s’estableix una moratòria pel pagament d’hipoteques, entre d’altres

">

Quines repercussions té el decret d'estat d'alarma pels consumidors?

Última revisió 31-03-2020 09:38
31/03/2020

S’ha regulat el preu del combustible, s’han prohibit els talls de subministraments bàsics i s’estableix una moratòria pel pagament d’hipoteques, entre d’altres

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha elaborat un resum de les repercussions de cara als consumidors de les mesures extraordinàries sobre el consum. Tot seguit us oferim el més destacat en els àmbits de protecció en l'àmbit energètic i de subministrament d'aigua, la garantia de prestació dels serveis de telecomunicacions, la moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables i la suspensió del termini devolució de productes i del termini del dret de desistiment.

En primer lloc pel que fa als subministraments bàsics, s’ha suspès la revisió dels preus màxims de venda a el públic, abans d'impostos, dels gasos liquats de petroli envasats per evitar l'alça del seu preu. No es pot suspendre el subministrament el llum, aigua i gas a les persones consumidores que tinguin la condició de vulnerable o en risc d’exclusió, i a més es prorroga el bo social durant sis mesos.

Pel que fa als serveis de telecomunicacions, s’ha prohibit el canvi de companyia de telefonia i les empreses no poden fer campanyes publicitàries relacionades amb la portabilitat del servei d’internet. També s’han de mantenir els serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic contractats pels seus clients, no es poden suspendre ni interrompre.

En tercer lloc destaquem l’aprovació d’una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables. Ho poden sol·licitar les persones que passin a l’atur, els autònoms que pateixi una pèrdua o davallada substancial d’ingressos, i les famílies vulnerables. S’ha de realitzar una sol·licitud a l’entitat bancària i comporta la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat en la moratòria. Durant aquest període, l'entitat bancària no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d'interessos). Tampoc no es podran aplicar interessos de demora (és a dir, pel fet de deixar de pagar les quotes).

Per últim s’ha suspès el termini de devolució de productes i del termini del dret de desistiment dels productes comprats per qualsevol modalitat, presencial o on-line. Els terminis es reprendran quan s’acabi l’estat d’alarma i les limitacions imposades a la ciutadania i a les empreses.