Si necessiteu qualsevol assessorament sobre aquest aspecte, us podeu posar en contacte amb el Servei Local d’Ocupació al correu electrònic slo@laroca.cat

">

Els nous ajuts al personal autònom es poden presentar fins el 4 de maig

Última revisió 06-04-2020 16:55
06/04/2020

Si necessiteu qualsevol assessorament sobre aquest aspecte, us podeu posar en contacte amb el Servei Local d’Ocupació al correu electrònic slo@laroca.cat

La Generalitat ha aprovat una nova convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de l’estat d’alarma. Ja està activat el tràmit per sol·licitar l'ajut a través d’aquest l'enllaç.

Pot sol·licitar aquesta ajuda les persones autònomes qui acreditin pèrdues econòmiques durant aquest període de confinament, de forma diferent segons les següents indicacions:

  • Per a persones treballadores autònomes que tributin pel sistema d'estimació directa: Si fa més d'un any que estan donades d'alta es compararà el seu resultat del mes de març de 2020 amb el mateix mes de l’any passat i si es constata una reducció dels ingressos d’almenys el 35% tindran dret  a l’ajuda. Si aquest mes han ingressat entre 0 i 950 euros també es tindrà dret a l’ajuda. I en cas d’haver obtingut pèrdues, aquestes es compensaran. Per a les persones autònomes que fa menys d’un any que estan donades d’alta, es farà una comparativa amb la mitjana d’ingressos dels mesos anteriors al febrer de 2020.
  • Per a persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva (mòduls): l'ajuda es calcula basant-se el rendiment net anual reflectit en el model 131 "IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva" del primer trimestre del 2020. L'import de l'ajut serà igual en la part proporcional als dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

L’import de l’ajuda és de fins a 2000 euros a cada autònom/a, fins a esgotar pressupost global de 7,5 milions d'euros, en procediment de concurrència no competitiva. El termini per a la presentació de sol·licituds fins el 4 de maig de 2020.

Si necessiteu qualsevol assessorament sobre aquest aspecte, us podeu posar en contacte amb el Servei Local d’Ocupació al correu electrònic slo@laroca.cat