La moció, presentada pel grup PSC-CP i a la qual van afegir-se la resta de grups municipals, va ser aprovada per unanimitat en la sessió plenària del passat 23 de juliol.

">

El Ple de La Roca del Vallès reclama la flexibilització de les despeses dels ajuntaments amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19

Última revisió 12-08-2020 08:10
06/08/2020

La moció, presentada pel grup PSC-CP i a la qual van afegir-se la resta de grups municipals, va ser aprovada per unanimitat en la sessió plenària del passat 23 de juliol.

Amb l’objectiu que les administracions locals puguin tenir plena disposició de la seva capacitat econòmica per acordar mesures i reforçar així el seu important paper en la lluita contra la crisi social, econòmica i sanitària causada per la Covid-19, el Ple de la Roca del Vallès va aprovar per unanimitat la moció sobre la flexibilització de les despeses dels ajuntaments amb motiu de la crisi sanitària del coronavirus.

A través d'aquesta moció, els grups municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès van acordar demanar al Govern de l’Estat la flexibilització de la regla de despesa per a totes les administracions locals amb superàvit, la pròrroga del destí del superàvit de 2019 per a l’any 2020 i sol·licitar autorització perquè els ajuntaments puguin realitzar despeses en àrees de les quals no són estrictament competents.

La moció reclama també l’eliminació de la taxa de reposició per als ajuntaments que han complert les regles fiscals i disposen de romanent. Per últim, el text demana al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi una reforma de la Llei de Bases de Règim Local i de la Llei d’Hisendes Locals per recuperar el principi d’autonomia local, que destini a les administracions locals recursos addicionals del Fons de Cooperació Local i que flexibilitzi els criteris de despesa.

Així doncs, davant la complexa situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 i l’abast estructural que aquesta té i tindrà durant la nova normalitat, l'Ajuntament de la Roca del Vallès reivindica la funció vital de les administracions locals a l'hora d'ajudar a pal·liar els efectes negatius d'aquesta crisi. Per això, el consistori ha traslladat aquest acord a les entitats municipalistes, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya.