L'Ajuntament i la ciutadania sumen esforços per contenir la pandèmia del Covid-19

Última revisió 17-03-2020 16:28
17/03/2020

El consistori agraeix la col·laboració ciutadana, que majoritàriament està seguint les recomanacions de confinament i contribueix, així, a la salut pública

Des que es va detectar un cas a la Torreta l’Ajuntament ha anat prenent decisions per prevenir més contagis i ha estat informant a la població sobre les resolucions dels governs de la Generalitat i de l’Estat

La Roca del Vallès està vivint les restriccions a la mobilitat i a l’activitat social i econòmica de manera majoritàriament cívica i responsable, fet pel qual l’Ajuntament vol agrair especialment al conjunt de la població la seva col·laboració. L’alcalde, Albert Gil, presideix des de la setmana passada un comitè de seguiment de l’evolució del coronavirus, i el consistori ha anar prenent decisions preventives que ha anat traslladant als veïns i veïnes de manera regular, transparent i eficientment. Es va crear un espai web especial on s’ha anat recopilant tota la informació oficial al respecte.

De la mateixa manera, també ha anat adaptant les mesures d’acord amb les indicacions de la Generalitat de Catalunya i del Govern espanyol, que han indicat prohibicions a la lliure circulació de les persones i el tancament de molts comerços i activitats econòmiques. Així, l’alcalde ha signat diversos edictes amb les mesures que s’apliquen a la Roca del Vallès fins a finals de mes, de moment, com a mesura per prevenir els contagis.

Així, durant aquest període de temps s’ha decidit:

 • La suspensió de tots els actes promoguts per l’Ajuntament que es facin en la via pública o en dependències municipals.
 • L'anul·lació de tots els actes privats que es facin en la via pública o en dependències municipals.
 • Se suspenen o s’ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforament inferior a les 1.000 persones, es podran celebrar únicament si només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants.
 • Pel que fa a les activitats i reunions que es fan en dependències privades, aquests han de preservar les distàncies mínimes i no superar l’aforament mínim previst en la resolució de la Generalitat de Catalunya, que és d’obligat compliment. És a dir, no es pot superar el terç de l’aforament de cada establiment.

Així mateix s’ha donat l’ordre de tancar:

 • Les instal·lacions esportives municipals
 • Els casals de gent gran
 • Els centres cívics i culturals
 • La Biblioteca de la Roca del Vallès
 • Les escoles bressol municipals
 • L’escola de música
 • Els parcs i jardins infantils
 • Els consultoris mèdics de Santa Agnès i la Torreta

Els decrets signats pel batlle també estableix restriccions per a alguns serveis, que només oferiran atenció telefònica:

 • Les Oficines d’Atenció a la Ciutadania
 • La Policia Local
 • Els serveis socials municipals
 • El Centre d’Atenció Primària Vicenç Papaceit

També es demana a les empreses que presten serveis per l’Ajuntament que disposin de plans de contigència, per una banda per garantir la prestació de serveis a la ciutadania i, per l’altra, per garantir la seguretat sanitària dels treballadors i treballadores. A més, els decrets permeten a l’Ajuntament poder contractar de manera immediata subministres, serveis i obres per cobrir les necessitats de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables.

Mesures com a conseqüència de l’Estat d'Alarma

L'Ajuntament recorda que s'estan aplicant mesures preventives per contenir el coronavirus, derivades de l’aprovació de l’Estat d’Alarma per part del Govern de l'Estat espanyol. Aquestes mesures són d’obligat compliment. Per a més detalls, consulteu aquest enllaç.

La ciutadania només pot circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
 • Assistència a instal·lacions sanitàries
 • Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial
 • Tornar al lloc de residència habitual
 • Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
 • Desplaçament a entitats financeres
 • Per causa de força major o per situació de necessitat
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada

Es permet la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei. Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

Pel que fa l’activitat comercial, l’executiu central ha decidit tancar tots els establiments, excepte establiments d’alimentació i béns de primera necessitat, que són:

 • Botigues de queviures i supermercats
 • Farmàcies, centres mèdics, òptiques, productes ortopèdics i higiènics
 • Estancs, quioscos de premsa i correspondència
 • Tintoreries
 • Benzineres
 • Botigues d’equips tecnològics i de telecomunicacions
 • Comerços destinats a la venda per internet

El Govern central també ha anunciat que controlarà el transport de mercaderies per garantir l'abastiment d'aliments.