A partir del 2 de març es poden sol·licitar parades per vendre roses

Última revisió 21-02-2020 16:18
21/02/2020

Els comerços, veïnat i associacions de la Roca del Vallès que vulguin tenir un punt de venda al carrer per Sant Jordi han d’entregar una sol·licitud a l’Ajuntament

Un dels esdeveniments populars més singulars de l’any és la diada de Sant Jordi, quan la ciutadania surt al carrer per mostrar-se l’afecte regalant literatura i roses. Com és habitual, hi haurà diverses parades de venda d’aquestes plantes instal·lades a molts punts del municipi, i a partir del 2 de març és quan s’obre el període per presentar les sol·licituds per poder tenir-ne una. Tot seguit resumim com sol·licitar una parada, tot i que trobareu tota la informació detallada aquí

Qui pot demanar una parada?

  • Les empreses que exerceixin una activitat econòmica de floristeria, que hauran d’acreditar la seva condició degudament.
  • Els veïns i veïnes que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria, i sempre que estiguin empadronades a La Roca del Vallès. Com a màxim una sol·licitud per domicili.
  • Les persones que no exerceixin una activitat econòmica, empadronades fora del municipi de La Roca del Vallès. Com a màxim una sol·licitud per domicili.
  • Entitats i associacions sense ànim de lucre residents en el municipi, que figurin inscrites en el registre d’entitats municipals, així com aquelles entitats sense ànim de lucre de fora del municipi que l’Ajuntament cregui oportú i d’interès bonificar (Totes tindran una bonificació del 100% de la taxa).
  • Els centres escolars podran tenir un màxim d’una parada per classe i el sol·licitant haurà de ser una persona responsable del centre (Director, Tutor, Professor).

 

Quan s’ha de demanar la parada?

  • Del 2 de març al 5 d’abril: empreses, entitats, centres escolars i veïns i veïnes de la Roca del Vallès.
  • Del 6 al 13 d’abril: les persones que no exerceixin una activitat econòmica no empadronades al municipi.

Les ubicacions de les parades seran designades per la policia local de l’Ajuntament d’acord amb les propostes presentades pels sol·licitants i amb preferència absoluta als professionals, la resta d’autoritzacions es donaran per rigorós ordre d’entrada al registre.

 

Com s’ha de demanar la parada?

Entregant una sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública (que trobareu aquí) a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament. Trobareu la informació de la seva ubicació i horaris aquí

Parades de roses per Sant Jordi
Parades de roses per Sant Jordi