Parc La Roca Prehistorica
 
 
 
Inici
El Parc
La Ruta Prehistòrica
Centre d'interpretació
Accessos i serveis
 
Entorn natural
Recursos i activitats
Entorn turístics
El Bloc
Contactar
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
 
·
·
 
 
El període dels grans monuments funeraris
El megalitisme (del grec “megas" -gran- i “lithos” –pedra-) es defineix com un fenomen constructiu funerari caracteritzat per tombes construides amb lloses de grans dimensions.

El fet que el megalitisme es trobi present arreu d’Europa Occidental propicià que, en un inici, es considerés com a un únic fenomen, amb un punt d’origen (situat al Pròxim Orient) des d’on s’hauria anat estenent, poc a poc, fins a arribar a les nostres contrades. No obstant, els avenços en la investigació del darrer quart del segle XX, gràcies a l’aplicació de tècniques analítiques com el Carboni 14, han demostrat com no es pot establir un únic punt d’origen sinó que es tractaria d’un fenomen multifocal que s’hauria produït entre el Vè i el IIIer mil·lenni aC.

A Catalunya aquest fenomen es troba present, majoritàriament, a la zona nord i centre, tot disminuint la presència d’aquests monuments a mesura que avancem vers el sud. Cronològicament es situen, en primer lloc, les cistes de túmul de mitjans del V mil·lenni aC de l’àrea de l'Empordà. Aquestes cistes són les que evolucionarien, entrada ja la primera meitat del IV mil·lenni aC, vers els sepulcres de corredor. D'aquests últims se’n deriven les galeries catalanes que a finals del IV i principis del III mil·lenni aC, s’estenen ja des del Rosselló fins el corredor litoral.

És, doncs, precisament en aquest moment que cal encabir la majoria dels diferents monuments que conformen tant la Ruta Prehistòrica de la Roca com els localitzats a les seves rodalies i que ocupen el territori de la Serralada Prelitoral i el Vallès Oriental. A aquests cal afegir, en el decurs ja del III mil·lenni aC, la construcció dels dòlmens simples i de les cistes megalítiques.