Parc La Roca Prehistorica
 
 
 
Inici
El Parc
La Ruta Prehistòrica
Centre d'interpretació
Accessos i serveis
 
Entorn natural
Recursos i activitats
Entorn turístics
El Bloc
Contactar
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
 
·
·
 
 
Història de la recerca
Hem d’agraïr a l’Agrupació Excursionista de Granollers el descobriment de gran part dels monuments que conformen la ruta prehistòrica de La Roca. A finals dels anys vint, aquesta agrupació nasqué amb la voluntat de divulgar l’excursionisme i aprofundir en el coneixement del territori de la contrada. En aquesta línia iniciaren des d’un principi la col·laboració amb el Servei d’Investigacions Arqueològiques, amb J.Colomines al capdavant. Una col·laboració que es materialitzà en la primera excavació científica d’un dels monuments de la ruta: el dolmen de Céllecs. Fou, però, a mitjans dels anys quaranta quan es portà a terme la major part dels descobriments en torn la Ruta Prehistòrica. En el marc de la campanya de prospecció arqueològica endegada per la Secció d’Arqueologia del Museu de Granollers i capitanejada per J.Estrada es localitzà el dolmen de Can Planes (octubre de 1944) el conjunt megalític de Can Gol (Can Gol I i Can Gol II) (març de 1946) així com les pintures rupestres d la pedra de les Orenetes (octubre de 1946).

Malahuradamentaquest afany investigador es reduir a finals dels anys 60. No obstant això hem de remarcar la importància que, en els anys 70, 80 i 90 es concedí a la ruta prehistòrica i els seus monuments, amb un augment exponencial de les visites i excursions així com de les actuacions efectives destinades a millorar la conservació i divulgació dels diferents jaciments. En aquest sentit cal destacar l’actuació portada a terme des del Museu de Granollers així com la d’un grup d’arqueòlegs de la comarca que, amb el suport de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, efectuaren, a les darreries dels anys 80, diversos actes públics i publicacions de difusió. Durant aquells mateixos anys, i en el marc del projecte de documentació de les pintures rupestres catalanes, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, va portar a terme la tasca de neteja i recuperació de les pintures originals de la Pedra de les Orenetes. Els resultats d’aquesta tasca van donar a conèixer a través del Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya. Entrats ja els anys 90 destaca la senyalització de la ruta per part del Centre Excursionista de Granollers així com l’edició d’una guia titulada La ruta prehistòrica, petit recorregut senderista, el PC-C35, en la qual es donaven indicacions sobre el recorregut i itineraris que havien estat senyalitzats per la mateixa agrupació. A nivell institucional,al 1998, i gràcies a la iniciativa de la Direcció General de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s’aconseguí la declaració com Patrimoni de la Humanitat de la Pedra de les Orenetes. Una declaració que havia d’anar acompanyada d’un seguit de mesures de protecció del monument i revalorització del seu entorn natural i arqueològic. Mesures que, malgrat quedaren aturades en la següent dècada, estan portant, a dia d’avui, a la configuració del Parc Arqueològic de la Ruta Prehistòrica de la Roca del Vallès per iniciativa de l’Ajuntament de la localitat.