Parc La Roca Prehistorica
 
 
 
Inici
El Parc
La Ruta Prehistòrica
Centre d'interpretació
Accessos i serveis
 
Entorn natural
Recursos i activitats
Entorn turístics
El Bloc
Contactar
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 
 
·
·
 
 
Com es feien?
Extracció de les pedres

La construcció d’un dolmen requeria del treball col·lectiu d’un grup de persones ben organitzades. En primer lloc, calia extreure les pedres i tallar-les amb la mida i forma desitjades. Normalment per obtenir la pedra s’aprofitaven les escletxes ja existents als afloraments rocosos. Un cop identificades, hi havia dos mètodes generals per a tallar-les. Per una banda s’introduïen tascons de fusta impregnats de greix i es feien cremar. Tot seguit, s’hi abocava aigua frada per apagar el foc. Aquesta alternança entre calor i fred provocava un xoc tèrmic que feia crèixer les escletxes i, finalment, i amb l’ajut de tascons i masses portava a l’extracció final de les lloses.

Transport de les pedres

Un cop s’aconseguien els blocs, calia traslladar-los al lloc on s’anava a construir el dolmen. Aquests blocs podien arrivar a pesar moltes tones, per això calia algun mecanisme que ajudés al grup a moure les grans pedres. Per moure aquestes grans pedres els homes i dones del grup segurament devien de col·locar troncs a sota i els devien fer rodolar. Les pedres devien anar lligades amb cordes per facilitar-ne el tir, ja fos per tracció humana o animal.

Construcció de la cambra

Arribats al lloc escollit calia aixecar les pedres i assegurar-les per a que no caiguessin. Per aquest motiu, normalment, es cavava un forat o “fossa de cimentació” on, amb cunyes i palanques de fusta, s’introduïen les pedres i es falcaven amb pedres i terra. Després aquests forats s’acabaven de reomplir amb més terra i pedres de mida menor.

Construcció del túmul

La col·locació de les diferents pedres portava a la delimitació de l’espai interior, anomenat cambra. Així doncs, un cop construïda aquesta cambra s’apuntalava el seu interior amb troncs i es construia el túmul que havia de servir per assegurar la seva estabilitat. Aquest túmul estava format per terra i pedres. Aquestes darreres, es col·locaven en forma d’anells concèntrics al voltant de tota la cambra i servien com a sistema de contenció de la terra.

Col·locació de la llosa de coberta

Finalment, un cop construït el túmul tan sols mancava instal·lar la llosa de coberta de la cambra. Per tal d’enfilar-la s’aprofitava la pendent del túmul a mode de rampa. Així, un cop lligada la pedra amb cordes aquesta era arrossegada i empesa pel grup fins que conseguien col·locar-la al capdamunt de la construcció.