Parc La Roca Prehistorica
 
 
 
Inici
El Parc
La Ruta Prehistòrica
Centre d'interpretació
Accessos i serveis
 
Entorn natural
Recursos i activitats
Entorn turístics
El Bloc
Contactar
 
 
 
 
Què és el Parc?
A les proximitats de la muntanya de Céllecs, dins els límits del Parc de la Serralada Litoral, es troba un extraordinari conjunt de jaciments arqueològics, conegut des dels anys 40 gràcies a la tasca de l’equip del Museu de Granollers, amb el nom de “Ruta Prehistòrica de Céllecs o de la Roca”.Aquest conjunt esdevé un dels més destacats de Catalunya, a més de representar una de les primeres formes d’ocupació del Vallès, i una de les evidències arquitectòniques més antigues de Catalunya i Europa, datables a les acaballes del neolític, ara fa uns 5000 anys.

Des dels anys 40 als 60, i gràcies a la intensa tasca de l’equip del Museu de Granollers i del Museu de Vilassar, es van donar a conèixer la majoria dels jaciments arqueològics d’aquesta zona. Els elements identificats amb aquesta marca són els dolmens de Can Gol I i Can Gol II, La Pedra de les Orenetes, La Pedra Foradada i el dolmen de Céllecs, entre d’altres. Tots aquests elements culturals es troben units per un traçat de camins i corriols. La petja de les roderes dels carros és l’evidència de la importància d’aquesta zona al llarg de la història, i també com a nexe de comunicació entre el què avui és el Vallès Oriental i el Maresme. Un nexe que s’inicià ara fa més de 5000 anys, tot esdevenint un dels camins més antics de la història del nostre país.

Amb l’aprovació del Pla director “Parc arqueològic de la Roca del Vallès, Ruta Prehistòrica”l’any 2009, l’Ajuntament va fer una clara i decidida aposta per recuperar aquest patrimoni i transformar-lo en un centre d’interès turísitico-cultural. Per assolir aquests objectius s’està treballant en la constitució del Parc Prehistòric, i en la declaració del conjunt d’elements com a Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de zona arqueològica. La funció del Parc Arqueològic és la de salvaguardar, protegir i fomentar la investigació i promoció del patrimoni cultural del territori. Amb aquest fi, des del propi Parc, s’estan endegant diferents projectes de documentació científica i restauració dels monuments així com d’adequació dels accessos, camins i senders. Una adequació que ha de permetre recuperar l’essència de la ruta prehistòrica i reintegrar-la en el sí de la nostra societat. Aquesta integració passarà, igualment, per la construcció del Centre d’Interpretació del Parc de la Prehistòria. Un centre que,entès com a punt de trobada entre el Parc i els seus visitants, facilitarà la lectura dels béns patrimonialitzats, tant els històrics, com els etnològics i naturals, tot esdevenint la porta del territori i l’ànima en la protecció, recerca i promoció del patrimoni cultural.