Parc La Roca Prehistorica
 
 
 
Inici
El Parc
La Ruta Prehistòrica
Centre d'interpretació
Accessos i serveis
 
Entorn natural
Recursos i activitats
Entorn turístics
El Bloc
Contactar
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
·
·
·
·

 

El Turó de l’Arbocera
(Massís de Céllecs)

Una proposta didàctica
pel coneixement de la
Serralada de Marina.

 

Caminant pel Massís
de Céllecs.

Coneguem una part del
patrimoni natural del
Massís, tot realitzant
una ruta a peu.

 

Caminant pel Massís
de Céllecs.

El Torrent de Sant Bartomeu

 

 
 
Geologia
El territori per on discorre la ruta és de naturalesa granítica, com ho és de fet la major part del massís de Céllecs i la serralada litoral en el seu conjunt. Aquesta composició determinarà les propietats àcides del sòl i les característiques del relleu.

En efecte, les formes són predominantment suaus, encara que es puguin trobar alguns penya-segats fruit de fractures o diàclasi on aflora el granit grisenc propi de la zona. El resultat de l'acció erosiva de l'aigua i el vent i en menor grau els canvis de temperatura han format les “boles” o grans blocs arrodonits , on l'erosió a més, sovint hi ha llaurat “alvèols” o fins i tot forats de considerable diàmetre, alguns d'ells prou coneguts a la Ruta Prehistòrica, per haver estat objecte de l'activitat humana des d'antic.

Molt freqüent també, als indrets baixos i camins, és la presència de sauló. Aquesta sorra permeable resultat de la degradació dels feldespats del granit, formarà importants dipòsits, fins i tot platges, a la veïna comarca del Maresme. També igualment destacables són els xaragalls que trobarem al camí de pujada, que a part de dificultar-nos la marxa, posaran al descobert afloraments de dics i filons de materials més durs, com són l'aplita i la pegmatita i que travessen els batòlits granítics que formen el massís. Val a dir que aquests materials minerals han estat objecte d'explotació, com queda de manifest a la pedrera del començament i acabament del recorregut.