Parc La Roca Prehistorica
 
 
 
Inici
El Parc
La Ruta Prehistòrica
Centre d'interpretació
Accessos i serveis
 
Entorn natural
Recursos i activitats
Entorn turístics
El Bloc
Contactar
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
·
·
·
·

 

El Turó de l’Arbocera
(Massís de Céllecs)

Una proposta didàctica
pel coneixement de la
Serralada de Marina.

 

Caminant pel Massís
de Céllecs.

Coneguem una part del
patrimoni natural del
Massís, tot realitzant
una ruta a peu.

 

Caminant pel Massís
de Céllecs.

El Torrent de Sant Bartomeu

 

 
 

La zona per on discorre l'itinerari correspondria majoritàriament a una vegetació potencial que coneixem com "alzinar amb
marfull"...
 

Parlar dels animals que ocupen un territori sempre resulta complex, per la dificultat d’observació que en
molts casos comporta...
 

El territori per on discorre la ruta és de naturalesa granítica, com ho és de fet la major part del massís de Céllecs i la serralada
litoral...
 

L'explotació mineral en pedreres de granit és una de les activitats econòmiques tradicionals de l'home
al massís...