Parc La Roca Prehistorica
 
 
 
Inici
El Parc
La Ruta Prehistòrica
Centre d'interpretació
Accessos i serveis
 
Entorn natural
Recursos i activitats
Entorn turístics
El Bloc
Contactar
 
 




 
 
El Centre d'interpretació. El projecte
La constitució del Parc Prehistòric es troba en fase avançada si bé algunes de les parts encara resten per executar-se, com és el Centre d’Interpretació que esdevindrà un espai polivalent que oferirà diversitat de recursos i serveis per a tot tipus de públic i per a especialistes. A través del Centre d’Interpretació es facilitarà la lectura dels béns patrimonialitzats, tant els històrics, com els etnològics i naturals. Es proporcionarà informació referent als itineraris, a les visites guiades i es potenciarà les activitats didàctiques i de recerca.

Aquest equipament cultural estarà constituït per un espai de recepció de visitants i un espai destinat a exhibir un audiovisual, reproduccions i imatges d’elements del patrimoni cultural i natural; disposarà d’una sala per efectuar conferències i seminaris, un servei de bar-cafeteria i una petita botiga on es vendran tots aquells productes relacionats amb el Parc. A l’entorn immediat del centre s’hi preveu la construcció d’àrees destinades a l’aparcament de vehicles, així com espais de lleure.