Jordi Bacardit i Martínez

Regidor de Medi Ambient i Pagesia.

 

    bacarditmj@laroca.cat

    93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  La retribució del regidor en règim de dedicació de menys de 10 hores setmanals és 7.487,90 € bruts anuals.

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió - Declaració d'activitats del Sr. Jordi Bacardit Martínez

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials del Sr. Jordi Bacardit Martínez

 

 

Jordi Bacardit i Martínez