Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Habitatge Convocatòria oberta
Convocatòria oberta
 

Subvenció per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans

 
S'ha obert la convocatòria per a l'any 2018, publicada en el DOGC del dia 26 de març la RESOLUCIÓ GAH/539/2018, de 21 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2018 (ref. BDNS 390712). Aquests ajuts per a l'adequació d'interiors d'habitatges són per a persones majors de 65 anys.

Ajuts per tal que els habitatges tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat, per adequar les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament; per facilitar la mobilitat a l'interior de l'habitatge, i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic. Adreçat als titulars dels habitatges per a la rehabilitació d'interiors i als titulars d'edificis d'un sol habitatge (s’entén per titulars les persones amb títol de domini o qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació: propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries).
Es pot consultar tota la informació, bases i documentació a través dels següents enllaços: