Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Cultura Comunicat de premsa
Comunicat de premsa
 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès informa sobre les darreres notícies relacionades amb la celebració del Daydream Festival al nostre municipi

  

Fruit del compromís assumit per aquesta Corporació d’informar sobre l’evolució de qualsevol tramitació que es generi entorn al Daydream Festival, els comuniquem que en data 5 de febrer de 2018 l’empresa promotora de l’esdeveniment ha presentat una instància on, degut a la controvèrsia generada per part de la població de la Roca del Vallès, motivada per la negativa envers a la realització del Festival, ha sol·licitat que es cancel·li la tramitació de la llicència d’activitats sol·licitada.
 
Aquest Ajuntament ha procedit a resoldre el desestiment de la sol·licitud en els termes exposats pels promotors i per aquest motiu ha declarat l’arxiu de l’expedient.
 
Agraïm als promotors el compliment dels seus compromisos i el respecte que han tingut en tot moment envers els veïns de la Roca del Vallès i aquesta Corporació.
 


La Roca del Vallès, 6 de febrer de 2018