Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Ple municipal
Ple municipal
 

Aquest dijous 28 de setembre a les 20 hores, se celebra una sessió del Ple de l'Ajuntament de la Roca del Vallès. Consulta aquí l'ordre del dia.

 
Us informem que s’ha convocat sessió ordinària del Ple, el  28 de setembre de 2017, a les 20.00 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb l'ordre del dia següent:
 
A)   Assumptes de tràmit
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 20 de juliol de 2017.
 
B)   Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
 
Àrea de Serveis Econòmics
 
B-1 Aprovació de Compte General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2016
 
B-2 Resolució del contracte per mutu acord de la concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, conservació, i futura reforma i adequació del nou pavelló poliesportiu municipal de la Roca del Vallès
 
B-3 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2017/09 extraordinaris per finançar les despeses de les inversions de l’any 2017 amb càrrec a operacions de crèdit.
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat
 
B-4 Aprovació de l’acta de delimitació entre els municipis de Llinars del Vallès i la Roca del Vallès
 
 
C) Control Gestió municipal
 
 
C-1 Resolucions d’Alcaldia
 
C-2 Informacions d’Alcaldia
 
C-3  Precs i preguntes