Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Benestar Social Programes de l'àrea de benestar
Programes de l'àrea de benestar

 

L’Ajuntament de la Roca posa en funcionament tres línies de treball per ajudar a famílies roqueroles.

Atesa la conjuntura socioeconòmica actual i amb l’objectiu de promoure el benestar social i  personal de la població del nostre municipi, des de l’Ajuntament s’han plantejat tres línies de treball prioritàries pel tal de minimitzar les conseqüències de la disminució de recursos que es veuen sotmeses les nostres famílies.
BREU DESCRIPCIÓ DE NOUS PROGRAMES:
PROGRAMA D’ALIMENTS FRESCOS
Aquest programa es crea amb l’objectiu principal de garantir una alimentació equilibrada a tota la població. A través de l’abastament d’aliments frescos a aquelles famílies que així ho requereixin per trobar-se en una situació de manca d’ingressos suficients, des de l’Ajuntament es pretén complementar la important tasca duta a terme per les diferents entitats del tercer sector implicades en el repartiment d’aliments i altres productes de necessitat bàsica i que, actualment, es troben desbordades pel creixement constant de la demanda.
Es tracta d’un suport puntual i/o urgent, que s’atorga en el marc d’un pla individualitzat de treball acordat i supervisat per serveis socials.

PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Aquest programa es crea amb la finalitat d’augmentar les possibilitats d’accés al món laboral de col•lectius que actualment es troben en risc o en situació d’exclusió social com a conseqüència de la situació laboral actual.
Adreçat específicament a professionals autònoms, aturats de llarga durada i de més de 45 anys, així com a joves amb greus dificultats d’accedir al primer lloc de treball.
Es tracta de realitzar un treball transversal que comprèn les àrees de promoció econòmica, educació i benestar social, que inclou el disseny d’itineraris personalitzats amb l’objectiu de fomentar la formació professional i l’empoderament personal dels citats col•lectius.
A través del plantejament d’un treball en xarxa liderat per l’Ajuntament, es pretén la implicació de les empreses del nostre municipi per tal d’afavorir la formació i la contractació, contribuint així a la millora de l’estabilitat socioeconòmica de les nostres famílies.

- PROGRAMA D’HABITATGE
Aquest programa es crea amb el clar objectiu de minimitzar les conseqüències de la greu crisi global que està patint la població i que ha portat moltes famílies a ser desnonades de la seva vivenda habitual. 
Adreçat a totes aquelles persones i famílies que han perdut o es troben en situació de risc de perdre la seva vivenda per manca d’ingressos suficients.
A través del treball conjunt amb les entitats financeres i dels propietaris de vivendes sense ocupar del municipi, es proposa crear una borsa de lloguer social disponible per aquelles persones i famílies que compleixin uns requisits determinats.
Aquest programa inclou el seguiment de la tasca de coordinació iniciada amb l’OFIDEUTE per tal que la població que ho necessiti pugui ser atesa per aquest servei, així com també la coordinació amb els representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, per tal d’abraçar el màxim de casos afectats per aquesta problemàtica.