Laura Álvarez i Estapé

Cinquena tinença d'alcaldia.

 

Regidora de Cultura i Festes Populars i d'Igualtat i Solidaritat.

 

    alvarezel@laroca.cat

    93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  La retribució de la regidora en règim de dedicació de 15 hores setmanals és 18.491,44 € bruts anuals.

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió - Declaració d'activitats de la Sra. Laura Álvarez Estapé

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials de la Sra. Laura Álvarez Estapé

 

 

Laura Álvarez i Estapé