Ordenances i reglamentsTítol Document Url
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers http://cido.diba.cat/normativa_local/152450 Enllaç
Mapa de capacitat acústica http://cido.diba.cat/normativa_local/189193 Enllaç
Normativa reguladora d'ús del servei públic de biblioteca municipal de la Roca del vallès i per a l'obtenció del carnet i l'ús dels serveis associats http://cido.diba.cat/normativa_local/441326 Enllaç
Ordenança d'Administració electrònica http://cido.diba.cat/normativa_local/6844032 Enllaç
Ordenança d'instal·lació i funcionament d'alarmes sonores en immobles http://cido.diba.cat/normativa_local/73517 Enllaç
Ordenança de gestió de runes i terres http://cido.diba.cat/normativa_local/73707 Enllaç
Ordenança de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues http://cido.diba.cat/normativa_local/7085975 Enllaç
Ordenança de la ubicació dels clubs socials de cànnabis http://cido.diba.cat/normativa_local/6519649 Enllaç
Ordenança de subvencionsOrdenança de subvencions Enllaç
Ordenança general de circulació de vehicles i vianants i quadre de sancions http://cido.diba.cat/normativa_local/29473 Enllaç
Ordenança general de convivència ciutadana http://cido.diba.cat/normativa_local/24234 Enllaç
Ordenança municipal del lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici http://cido.diba.cat/normativa_local/358891 Enllaç
Ordenança municipal reguladora d'obres menors http://cido.diba.cat/normativa_local/214463 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del dipòsit a constituir en garantia de la reposició d'elements urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres http://cido.diba.cat/normativa_local/1590494 Enllaç
Ordenança reguladora d'animals domèstics i de companyia http://cido.diba.cat/normativa_local/23136 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions http://cido.diba.cat/normativa_local/2136 Enllaç
Ordenança reguladora dels mercats setmanals http://cido.diba.cat/normativa_local/414125 Enllaç
Pla d'actuació municipal del Pla de prevenció d'incendis http://cido.diba.cat/normativa_local/1490 Enllaç
Pla de protecció civil http://cido.diba.cat/normativa_local/399395 Enllaç
Pla economicofinancer http://cido.diba.cat/normativa_local/7735410 Enllaç
Pla especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable http://cido.diba.cat/normativa_local/219296 Enllaç
Planejament urbanístic http://cido.diba.cat/normativa_local/8139580 Enllaç
Reglament d'ordre intern de la piscina municipal http://cido.diba.cat/normativa_local/155524 Enllaç
Reglament d'ús del català http://cido.diba.cat/normativa_local/26933 Enllaç
Reglament d'ús dels camps de futbol municipals http://cido.diba.cat/normativa_local/198426 Enllaç
Reglament de l'Arxiu Municipal http://cido.diba.cat/normativa_local/152868 Enllaç
Reglament de la Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni http://cido.diba.cat/normativa_local/6361206 Enllaç
Reglament de participació ciutadana http://cido.diba.cat/normativa_local/380437 Enllaç
Reglament de règim intern del Consell del Poble de la Torreta http://cido.diba.cat/normativa_local/380438 Enllaç
Reglament del servei públic d'escola municipal de música http://cido.diba.cat/normativa_local/205506 Enllaç
Reglament del servei públic municipal d'escola bressol http://cido.diba.cat/normativa_local/149653 Enllaç
Reglament del servei públic municipal de gestió dels centres d'atenció a la gent gran http://cido.diba.cat/normativa_local/219795 Enllaç
Reglament dels serveis d'atenció domiciliària http://cido.diba.cat/normativa_local/216048 Enllaç
Reglament regulador del servei d'esports municipals http://cido.diba.cat/normativa_local/155505 Enllaç
Reglament del Consell de la PagesiaReglament del Consell de la Pagesia Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-08-2020 08:57