Ainoa Herrera i Sanabria

Regidora d'Imatge i Comunicació i Joventut.

 

    herrerasa@laroca.cat

   93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  La retribució de la regidora en règim de dedicació de menys de 10 hores setmanals és 7.487,90 € bruts anuals

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió - Declaració d'activitats de la Sra. Ainoa Herrera Sanabria

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials de la Sra. Ainoa Herrera Sanabria

 

 

Ainoa Herrera i Sanabria