Si voleu més informació, podeu consultar el web https://sequera.gencat.cat/

">

La Generalitat estableix més restriccions a l'ús d'aigua

Última revisió 03-03-2023 14:46
03/03/2023

Si voleu més informació, podeu consultar el web https://sequera.gencat.cat/

El Govern de la Generalitat ha augmentat el nivell d’alerta per sequera, després de 25 mesos sense pluges abundants a les capçaleres dels rius. Així, el sistema Ter-Llobregat (que engloba el nostre municipi) es troba ara en fase d’excepcionalitat, fet que suposa més restriccions a l’ús de l’aigua. El més destacable és que es limita l’abastament de la població als 230 litres per habitant i dia.

A més a més, suposa la reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.

El regidor de Medi Ambient i Pagesia, Jordi Bacardit, ha explicat: “Ens trobem en una situació molt complicada, cal que tothom faci un esforç per reduir el consum i evitar que entrem en fase d’emergència”.